ZUBAR KOSICE
ZUBÁR KOŠICE
stomatologická
zubná ambulancia

  • SK / EN
  • Košice, Južná trieda 1
  • 055/625 13 23

Články

Obsah

Fixné náhrady v stomatológii

Korunky a mostíky, rozdelenie a vlastnosti

Bielenie zubov

Princíp a spôsoby bielenia

Výplňové materiály v stomatológii

Amalgámy, fotokompozity a skloinonomérne cementy, ich vlastnosti a použitie

Pečatenie zubov

Účinná prevencia proti zubnému kazu v ryhách zubov

Endodoncia

Ošetrenie koreňových kanálikov

Výplňové materiály v stomatológii

V súčasnosti najviac používané výplňové materiály sa rozdeľujú do troch hlavných skupín: amalgámy, fotokompozity a skloionomerné cementy.

U každého materiálu sledujeme jeho fyzikálne a chemické vlastnosti, a tiež stálosť týchto vlastností v čase. V každej skupine môžeme nájsť materiály so špičkovými, ale aj menej výraznými vlastnosťami. Je prirodzené, že sa takisto líšia v cene.

Amalgámy

Amalgámy sú najstaršie výplňové materiály. Vznikajú zmiešaním ortuti so zliatinou, ktorá obsahuje striebro, meď a zinok alebo cín. Takto spracovaná hmota sa natlačí do pripraveného priestoru v zube.

clanokAmalgam.png

Anatomicky tvarovaná amalgámová plomba

Hmota amalgámu nepriľne k zubu, medzi výplňou a zubom nevzniká žiadna chemická väzba. Amalgám nevypadne zo zuba preto, lebo je vtesnaný do obráteného kónusového otvoru zuba. Tuhne po niekoľkých minútach, maximálnu tvrdosť dosiahne do dvoch hodín.

Pomer prvkov v zliatine, množstvo ortuti, čas a spôsob miešania definujú dĺžku tuhnutia a výsledné vlastnosti stuhnutej hmoty - plomby. Moderné amalgámy sa dodávajú v kapsliach s presne dávkovanou zmesou a miešanie zabezpečuje miešač amalgámu. Tým je minimalizovaný ľudský faktor pri príprave.

Správne pripravený a aplikovaný amalgám vytvára pevnú, nekorodujúcu plombu s dobrým okrajovým uzáverom (prechod medzi plombou a zubom). Je dobre leštiteľný a má výborné protikazové vlastnosti. Amalgám pri aplikácii nevyžaduje absolútne suché prostredie. Výhodou je tiež nižšia cena.

Nevýhodou amalgámu je hlavne nízky estetický efekt a nutné odvŕtanie značnej časti zuba za účelom vytvorenia kónusovej diery. Je nevhodný do mliečnych zubov. Problematické môžu byť staré amalgámové výplne, vytvorené v dobách, kedy ešte neboli k dispozícii kvalitné amalgámy.

Fotokompozity

Moderné fotokompozity sú zmesy organického spojiva a anorganického plniva, ktoré tuhnú procesom polymerizácie.

Kompozit umožňuje veľmi šetrnú preparáciu zuba, pretože nie je potrebné tvarovať priestor diery do žiadneho špeciálneho tvaru.

clanokFotokompozit.png

Výplne zhotovené fotokompozitom

Preparácia sa zúži iba na odstránenie kazu a poškodenáho zubného tkaniva. Je to dané tým, že fotokompozit priľne k zubu pomocou adheziva - medzi materiálom plomby a zubom vzniká pevná väzba.

Výplňový materiál sa pri aplikácii musí nanášať v tenkých vrstvách a polymerizovať svetlom. Nanášanie a vytvrdzovanie polymerizovaného materiálu v tenkých vrstvách eliminuje kontrakciu kompozitov pri polymerizácii. Polymerizačné svetlo produkuje polymerizačná lampa, moderné lampy sú konštruované na báze LED diód.

Kvalitné kompozity sa vyrábajú vo viacerých farbách a odtieňoch, a sú svojimi vlastnosťami určené pre tvorbu vysokoestetických plomb a rekonštrukcií predných, ale aj zadných zubov.

Plomba z kvalitného kompozitu má jemnú štruktúru, nie je pórovitá, je pevná, odolná voči oteru, farebne a tvarovo stabilná a tvorí dobrý okrajový uzáver.

Možnosť farebného vyskladania plomby a následného leštenia do vysokého lesku umožňuje vytvárať výplne, ktoré sú na nerozoznanie od skutočného zuba. Je potrebné zdôrazniť, že takéto vlastnosti majú iba plomby zo skutočne kvalitných fotokompozitov. Najvýraznejšie estetické vlastnosti majú nanokompozity.

Nanokompozity

Nanokompozity sú fotokompozity novej generácie.

clanokNanokompozit.png

Výplň zhotovená pomocou nanokompozitu s jemne vypracovanými ryhami a vysokým leskom

Estetické vlastnosti nanokompozitov sú dané štruktúrou plniva, a to veľkosťou ich častíc.

Častice plniva majú veľkosť 20 až 75 nanometrov, čo je veľkosť menšia ako vlnová dĺžka viditeľného svetla.

Ak dôjde k vypadnutiu nanočastice, nedochádza k zmene odrazu svetla a tým je zlepšené zachovanie lesku a farebného odtieňa.

Skloionomérne cementy

Skloionomérne cementy delíme ich do troch skupín: výplňové, podložkové a fixačné. Podľa princípu tvrdnutia ich delíme na chemicky tvrdené cementy a cementy, ktoré sa vytvrdzujú polymerizačným svetlom. Ich hlavnou výhodou je dobrá priľnavosť k zubu a výborný preventívny účinok, pretože vylučujú fluór, ktorý spôsobuje remineralizáciu.

clanokSkloionomer.png

Mliečne zuby ošetrené skloionomérnymi výplňami

Použitie skloionomérneho cementu nevyžaduje absolútne suché plochy, preto sa tento materiál dá použiť aj na miestach, kde nie je možné zabezpečiť suché prostredie. Oproti fotokompozitu má horšie mechanické vlastnosti - slabá tvrdosť a oter, a horšie estetické vlastnosti - nízka farebnosť, pórovitosť a slabý alebo žiadny lesk.

Skloionomérny cement je vhodný materiál napríklad ako výplň do mliečnych zubov, kedy úplné odstránenie kazu môže byť problematické v dôsledku neposednosti dieťaťa. V tomto prípade skloionomerný cement vylučovaním fluóru spôsobí remineralizáciu a tvorbu sekundárneho dentínu, čím je kaz eliminovaný.

Články

Fixné náhrady v stomatológii

Korunky a mostíky, rozdelenie a vlastnosti

Bielenie zubov

Princíp a spôsoby bielenia

Výplňové materiály v stomatológii

Amalgámy, fotokompozity a skloinonomérne cementy, ich vlastnosti a použitie

Pečatenie zubov

Účinná prevencia proti zubnému kazu v ryhách zubov

Endodoncia

Ošetrenie koreňových kanálikov

Galéria

Fotografie našich prác pred ošetrením a po ošetrení a s ukážkami postupov ošetrenia

Estetická stomatológia

Plomby

Korunky a mostíky

Protézy

Dentálna hygiena

© 2003-2024 MUDr. Darina Ščavnická, s. r. o., © Design by somsak

zubar Kosice zubarka "zubar Kosice" zubna stomatologická ambulancia "Košice zubár" zubár Košice zubárka zuby Darina Ščavnická dentist dental dentistry