ZUBAR KOSICE
ZUBÁR KOŠICE
stomatologická
zubná ambulancia

  • SK / EN
  • Košice, Južná trieda 1
  • 055/625 13 23

Články

Obsah

Fixné náhrady v stomatológii

Korunky a mostíky, rozdelenie a vlastnosti

Bielenie zubov

Princíp a spôsoby bielenia

Výplňové materiály v stomatológii

Amalgámy, fotokompozity a skloinonomérne cementy, ich vlastnosti a použitie

Pečatenie zubov

Účinná prevencia proti zubnému kazu v ryhách zubov

Endodoncia

Ošetrenie koreňových kanálikov

Bielenie zubov

Bielenie zubov je stomatologický zákrok s vysokým estetickým efektom. História bielenia zasahuje do konca 19. storočia, a odvtedy bolo vyvinutých niekoľko bieliacich postupov. V súčasnosti je bielenie zubov aplikované miliónom ľudí, hlavne vo vyspelých krajinách.

Príčiny neželaného sfarbenia zubov rozdeľujeme do dvoch skupín: vývojové príčiny a príčiny sfarnenia po ukončení vývoja zubov.

Najznámejšou vývojovou príčinou sfarbenia trvalých zubov je podávanie tetracyklínu deťom do 7 až 8 rokov, ktoré môže mať, okrem zmeny farby, aj ďalšie vývojové chyby v štruktúre zuba, napríklad nevytvorenie zubnej skloviny.

Ďalšou vývojovou príčinou môže byť infekcia dočasného zuba, ktorá spôsobí zmenu farby jeho nástupcu, alebo nadmerný príjem fluóru, ktorý spôsobí zmenu farby zuba.

Po ukončení vývoja zuba dochádza k zmene farby pri úrazoch pri vnútornom krvácaní zuba, fajčením, alebo farbivami z jedál a kozmetiky. Okrem toho dochádza k prirodzenej zmene sfarbenia zubov vekom, a tiež jednotlivé zuby majú prirodzene inú farbu: napríklad rezáky sú svetlejšie ako očné zuby.

U mŕtvych zubov dochádza k zmene sfarbenia odumretím zubej drene alebo pôsobením výplňového materiálu.

Rozoznávame vonkajšie a vnútorné bielenie zubov. Vonkajšie bielenie sa delí na domáce bielenie, bielenie v ordinácii a ich kombináciu.

Princípom bielenia je rozklad pigmentov oxidáciou na jednoduché zložky: oxid uhličitý, kyslík a vodu. Oxidácia sa dosahuje oxidačnými činidlami, najčastejšie karbamidom peroxidu alebo peroxidom vodíka.

Domáce bielenie je založené na aplikovaní napríklad 16%-tného karbanid peroxidu po dobu niekoľkých hodín denne zvyčajne počas jedného alebo dvoch týždňov.

Pacient obdrží násadu z pružného materiálu, ktorá bola vyhotovená na základe odtlačku zubov. Po nanesení bieliaceho gélu sa násada nasadí na zuby, a gél sa nechá pôsobiť niekoľko hodín, spravidla počas spánku.

Bielenie v ordinácii sa môže realizovať nanášaním gélu s obsahom peroxidu vodíka. Niekedy môže byť oxidácia podporovaná ohrevom alebo svetlom.

Vnútorné bielenie zuba je realizované vložením bieliacej látky do vnútra mŕtveho zuba. Po niekoľkých dňoch sa bieliaca látka vyberie a zub sa riadne ošetrí.

Výsledky bielenia zubov sú individuálne. Sýte sivé a sivohnedé zuby sa bielia ťažšie ako žlté, hnedé alebo oranžové, kedy je výsledok bielenia veľmi dobrý. Bielenie spôsobí prechodnú miernu citlivosť zubov. Okrem toho je potrebné upozorniť, že pacient, ktorý má záujem o bielenie, musí mať kompletne ošetrený chrup a musí dodržiavať určitý stupeň ústnej hygieny.

Články

Fixné náhrady v stomatológii

Korunky a mostíky, rozdelenie a vlastnosti

Bielenie zubov

Princíp a spôsoby bielenia

Výplňové materiály v stomatológii

Amalgámy, fotokompozity a skloinonomérne cementy, ich vlastnosti a použitie

Pečatenie zubov

Účinná prevencia proti zubnému kazu v ryhách zubov

Endodoncia

Ošetrenie koreňových kanálikov

Galéria

Fotografie našich prác pred ošetrením a po ošetrení a s ukážkami postupov ošetrenia

Estetická stomatológia

Plomby

Korunky a mostíky

Protézy

Dentálna hygiena

© 2003-2024 MUDr. Darina Ščavnická, s. r. o., © Design by somsak

zubar Kosice zubarka "zubar Kosice" zubna stomatologická ambulancia "Košice zubár" zubár Košice zubárka zuby Darina Ščavnická dentist dental dentistry