ZUBAR KOSICE
ZUBÁR KOŠICE
stomatologická
zubná ambulancia

  • SK / EN
  • Košice, Južná trieda 1
  • 055/625 13 23

Články

Obsah

Fixné náhrady v stomatológii

Korunky a mostíky, rozdelenie a vlastnosti

Bielenie zubov

Princíp a spôsoby bielenia

Výplňové materiály v stomatológii

Amalgámy, fotokompozity a skloinonomérne cementy, ich vlastnosti a použitie

Pečatenie zubov

Účinná prevencia proti zubnému kazu v ryhách zubov

Endodoncia

Ošetrenie koreňových kanálikov

Fixné náhrady v stomatológii

Fixné náhrady rozdeľujeme na korunky a mostíky. Korunky sa používajú pri veľkom poškodení jedného zuba ak nie je možné zub zrekonštruovať plombou.

clanokKovokeramikaZospodu.png

Sedemčlenný kovokeramický mostík nahrádza štyri stratené zuby - pohľad zospodu

Mostíky nahrádzajú jeden alebo viac stratených zubov tak, že vzniknutú medzeru premosťujú. Klasické mostíky sú upevnené (nacementované) na zuboch, ktoré sú obrúsené po celom povrchu zuba.

Ak je premostenie veľké alebo na jednej strane chýba zub, na ktorý je potrebné mostík upevniť, je možné použiť sklenný pilier, ktorý chýbajúci zub nahradí.

Adhezívne mostíky je možné použiť ak chýba jeden zub. Konštrukčne je to jeden umelý zub s výbežkami, ktoré sa nacementujú do vypreparovaného priestoru v susedných zuboch.

Nacementované výbežky sa prekryjú fotokompozitom. Výhodou je, že pilierové zuby nie je potrebné obrúsiť ako v prípade klasického mostíka.

clanokKovokeramikaZospodu.png

Kovokeramocký mostík pri pohľade zboku

Na výrobu koruniek a mostíkov sa používajú rôzne materiály a technologické postupy. Rozlišujeme nasledujúce druhy koruniek:

Kovová korunka je celá zhotovená z kovu a je najpevnejšia. Veľkou nevýhodou je nevhodný vzhľad, preto sa používa iba na zadné zuby.

Živicová korunka je celá zo živice. Pri dokonalom spracovaní má vzhľad ako prirodzený zub. Pre nižšiu mechanickú odolnosť sa používa v mieste predných rezákov.

clanokFazetovanaZbokuAZospodu.png

Fazetovaná korunka, špeciálna živica je iba na viditeľnej časti zuba - pohľad zboku a zospodu

Fazetovaná korunka má kovový plášť, ktorý kryje celý povrch zuba. Na viditeľnej strane je korunka pokrytá živicou, ktorá napodobuje vzhľad skutočného zuba. Používa sa v prednom i zadnom úseku chrupu.

Kovokeramickú korunku tvorí kovový plášť, ktorého celý povrch je pokrytý keramikou. Použitie keramiky zaručuje vysoký estetický prejav náhrady, tvarovú a farebnú stálosť. Používa sa v prednom aj zadnom úseku chrupu.

clanokZirkonoxidZdola.png

Trojčlenný zirkónoxidový mostík zhotovený bez kovových súčastí - pohľad zdola

Celokeramická korunka je zhotovená z keramiky a predstavuje dokonalú náhradu so špičkovým estetickým vzhľadom. Používa sa predovšetkým v prednom úseku chrupu. Touto technológiou je možné zhotoviť iba korunky, nie mostíky.

clanokZirkonoxidZhora.png

Zirkónoxidový mostík - pohľad na viditeľnú časť

Zirkónoxidové náhrady náhrady pozostávajú z dvoch vrstiev. Skelet náhrady je zhotovený zo zirkónoxidu, ktorý má výborné mechanické vlastnosti - vysokú pevnosť v tlaku i ťahu a je biokompatibilný. Na zirkónoxidový skelet sa nanáša vysokoestetická keramika. Táto technológia umožňuje zhotoviť korunky a mostíky.

Každá fixná náhrada vyžaduje mimoriadne precíznu a technologicky náročnú prácu, jej zhotovenie v našej ambulancii zvyčajne trvá 7 až 10 pracovných dní. Ak je to potrebné, môžu sa počas tejto doby použiť dočasné korunky, ktoré sa zhotovia priamo v ambulancii. Dočasná korunka chráni obrúsený zub, ktorý môže byť citivý a tiež plní estetickú funkciu.

Články

Fixné náhrady v stomatológii

Korunky a mostíky, rozdelenie a vlastnosti

Bielenie zubov

Princíp a spôsoby bielenia

Výplňové materiály v stomatológii

Amalgámy, fotokompozity a skloinonomérne cementy, ich vlastnosti a použitie

Pečatenie zubov

Účinná prevencia proti zubnému kazu v ryhách zubov

Endodoncia

Ošetrenie koreňových kanálikov

Galéria

Fotografie našich prác pred ošetrením a po ošetrení a s ukážkami postupov ošetrenia

Estetická stomatológia

Plomby

Korunky a mostíky

Protézy

Dentálna hygiena

© 2003-2024 MUDr. Darina Ščavnická, s. r. o., © Design by somsak

zubar Kosice zubarka "zubar Kosice" zubna stomatologická ambulancia "Košice zubár" zubár Košice zubárka zuby Darina Ščavnická dentist dental dentistry