ZUBAR KOSICE
ZUBÁR KOŠICE
stomatologická
zubná ambulancia

  • SK / EN
  • Košice, Južná trieda 1
  • 055/625 13 23

Cenník stomatologických výkonov

Všetky ceny sú určené dohodou medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej sarostlivosti

Amalgámové výplne

Jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň zubov 4 a 5
15 € / 17 € / 20 €
20 € / 25 € / 30 €
Jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň zubov 6 až 8
22 € / 25 € / 28 €
28 € / 30 € / 35 €
Rekonštrukcia zubov 6 až 8
30 €
38 €

Skloionomerné výplne

Jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň zubov 4 a 5
15 € / 17 € / 20 €
20 € / 25 € / 30 €
Jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň zubov 6 až 8
22 € / 25 € / 28 €
28 € / 30 € / 35 €
Rekonštrukcia zubov 6 až 8
30 €
38 €
Mliečny zub
12 €
20 €

Kompozitné (biele) výplne predných zubov

Jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň
24 € / 28 € / 30 €
30 € / 35 € / 40 €
Rekonštrukcia
33 €
45 €
Fazeta
40 €
50 €
Koreňová dostavba
25 €
35 €

Kompozitné (biele) výplne zadných zubov

Jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň
30 € / 35 € / 40 €
38 € / 45 € / 55 €
Rekonštrukcia
45 €
60 €
Koreňová dostavba
30 €
40 €

Protetika

Zhryzový odtlačok
5 €
5 €
Alginátový odtlačok
10 €
10 €
Silikónový odtlačok
25 €
25 €
Určenie medzičelustného vzťahu
30 €
30 €
Stiahnutie korunky
5 €
10 €
Nacementovanie korunky
10 €
10 €
Nacementovanie fazety alebo keramickej korunky
20 €
20 €
Obrúsenie zuba
20 €
20 €

Protetika - fixné náhrady

Dočasná korunka zhotovená v ambulancii
20 €
20 €
Dočasná korunka zhotovená v laboratóriu
30 €
30 €
Celokeramická korunka
240 €
250 €
Celokeramická fazeta
240 €
250 €
Celokeramická korunka - zirkónoxid
240 €
250 €
Kovokeramická korunka
120 €
130 €
Fazetovaná korunka špeciálna živica
80 €
90 €
Kovokeramický adhezívny mostík
200 €
220 €

Protetika - snímateľné náhrady

Totálna snímateľná náhrada
80 €
160 €
Čiastočná snímateľná náhrada
od 100 €
od 180 €
Čiastočná snímateľná náhrada skeletálna
od 250 €
od 300 €
Flexibilná snímateľná náhrada
200 €
260 €

Endodoncia (koreňové kanáliky)

Devitalizácia zubnej drene
12 €
17 €
Paliatívne endodontické ošetrenie
12 €
17 €
Čistenie a rozšírenie - jeden, dva, tri a štyri kanáliky
23 € / 28 € / 35 € / 40 €
25 € / 33 € / 38 € / 45 €
Liečivá výplň - jeden, dva, tri a štyri kanáliky
5 € / 8 € / 10 € / 12 €
5 € / 8 € / 10 € / 12 €
Definitívna výplň - jeden, dva, tri a štyri kanáliky
22 € / 30 € / 38 € / 45 €
35 € / 48 € / 60 € / 70 €
Odstránenie starej koreňovej výplne - 1 kanálik
8 €
8 €
MTA materiál
25 €
25 €

Prevencia

Vstupná stomatologická prehliadka
Zdarma
15 €
Stomatologická prehliadka
Zdarma
10 €
Vstupná stomatologická prehliadka - dieťa
Zdarma
10 €
Stomatologická prehliadka - dieťa
Zdarma
7 €
Pečatenie jedného zuba
12 €
12 €
Pečatenie jedného zuba s preparáciou
15 €
15 €

Chirurgia

Extrakcia dočasného zuba (koreňa) s lokálnou anestézou
5 €
10 €
Extrakcia trvalého zuba (koreňa) 1-5 s lokálnou anestézou
15 €
25 €
Extrakcia trvalého zuba (koreňa) 6-8 s lokálnou anestézou
20 €
35 €
Incízia dentogenného abscesu
8 €
10 €
Dekapsulácia
15 €
20 €
Odstránenie gingivy
13 €
13 €
Poextrakčné ošetrenie rany
8 €
12 €
Steh
8 €
12 €

Parodontológia

Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom
25 €
35 €
Odstránenie zubného kameňa pieskovaním
35 €
45 €
Lokálne ošetrenie gingivy
2 €
5 €
Ošetrenie citlivého krčku
3 €
3 €

Bielenie zubov

Domáce bielenie
130 €
130 €
Vnútorné bielenie jedného zuba
35 €
35 €
Vnútorné bielenie jedného zuba - opakovaná výplň
20 €
20 €

Zubné šperky

Zubný šperk "diamant" s nalepením
42 €
42 €
Nalepenie zubného šperku doneseného pacientom
30 €
30 €

Ostatné

Príplatok za vyžiadané akútne ošetrenie
6 €
10 €
Cielené vyšetrenie
10 €
15 €
Konzultácia
15 €
15 €
Odstránenie kazu a dočasná výplň
20 €
25 €
Parapulpálny čap
13 €
13 €
Intrapulpálny titánový čap
20 €
20 €
Intrapulpálny čap zo sklenných vlákien
30 €
30 €
Test vitality
3 €
3 €
Liečivá podložka
5 €
5 €
Slizničná anestéza (znecitlivenie)
3 €
3 €
Lokálna anestéza (znecitlivenie)
7 €
7 €
Zvodová anestéza (znecitlivenie)
10 €
10 €
Intraligamentárna anestéza (znecitlivenie)
10 €
10 €
Röntgenový snímok
5 €
8 €
Kópia zdravotnej dokumentácie
2 €
5 €
Krátky administratívny výkon
3 €
3 €
Dlhší administratívny výkon
15 €
15 €
Zubná kefka Curaprox
4 €
4 €
Absencia alebo zrušenie návštevy menej ako 24 hodín pred rezervovaným termínom
10 €
10 €

Články

Fixné náhrady v stomatológii

Korunky a mostíky, rozdelenie a vlastnosti

Bielenie zubov

Princíp a spôsoby bielenia

Výplňové materiály v stomatológii

Amalgámy, fotokompozity a skloinonomérne cementy, ich vlastnosti a použitie

Pečatenie zubov

Účinná prevencia proti zubnému kazu v ryhách zubov

Endodoncia

Ošetrenie koreňových kanálikov

Galéria

Fotografie našich prác pred ošetrením a po ošetrení a s ukážkami postupov ošetrenia

Estetická stomatológia

Plomby

Korunky a mostíky

Protézy

Dentálna hygiena

© 2003-2020 Ščavnický a synovia s. r. o., © Design by somsak

zubar Kosice zubarka "zubar Kosice" zubna stomatologická ambulancia "Košice zubár" zubár Košice zubárka zuby Darina Ščavnická dentist dental dentistry